Skip to main content

Om oss

Christer Bjälke

Jag som driver mottagningen är socionom och legitimerad psykoterapeut. Jag blev legitimerad 1999 och öppnade mottagningen år 2000 då jag samtidigt arbetade inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Jag är psykodynamiskt och familjeterapeutiskt skolad vilket jag ser som en bra och komplementär grund för de inriktningar jag har valt att arbeta med.

Jag har specialiserat mig i min verksamhet inom kris och traumabehandling, neuropsykiatri samt våldsproblematikens, riskbrukets och beroendeproblematikens konsekvenser i familjen eller den relation man lever i.

Qratel AB har olika verksamhetsområden. Därför har jag valt att profilera några av dem i verksamhetsnamn. Alea Curatio, Barn och Ungdomsterapeutiska mottagningen, EMDR-mottagningen och Familjeterapimottagningen i Stockholm är fyra av dessa. Min tanke är att jag vill ha möjlighet att utveckla arbetet inom dessa områden djupare.

Arbetet bedrivs på mottagningen men också på konsultbasis åt kommun, landsting, företag, försäkringsbolag m fl.

Ytterligare en del i verksamheten är handledning, föreläsningar och utbildning vilket sker inom mina specialistområden.
Det är viktigt att alla i samtalet tas på allvar, barn som vuxen, och får utrymme i samtalen. Att man får chans att formulera sig, att få en respektfull feedback.
Samtalen bygger på den upplevda problematik var och en beskriver och de förväntningar man har på kontakten med mottagningen.

Individuella svårigheter vilket kan leda till missförstånd, irritation osv ställs i fokus rörande vad de kan handla om. T ex kan en neuropsykiatriska eller traumarelaterade svårigheter leda till låsta mönster. Det är därför viktigt att ta en specifik svårighet på allvar för att man ska få fungerande strategier för att kunna samspela utan konflikter.