Skip to main content

Familjerådgivning,
Nacka kommun

Ni behöver inte ansöka om att få familjerådgivning, utan alla som bor i Nacka och som har behov av stöd kan boka ett möte med en familjerådgivare.

Familjerådgivarna har sträng sekretess och för inga journaler. Ni har möjlighet att vara anonyma.
Samtalstiden är 90 minuter. Ni erbjuds upp till fem samtal.

Hur bedöms kvaliteten?

Anordnaren ska uppfylla kommunens krav för att bli godkänd anordnare. Det innebär bland annat att alla rådgivare ska ha rätt utbildning och erfarenhet, att lokalerna ska vara lättillgängliga och att det ska vara kvällsöppet minst en kväll i veckan. Kommunen kontrollerar att kraven är uppfyllda. Ett sätt att följa upp kvaliteten är att besökarna får möjlighet att uttrycka sin åsikt i en kundenkät.

Boka tid
familjeterapi
familjeterapi