Skip to main content

Familjerådgivning,
Danderyds kommun

Ni behöver inte ansöka om att få familjerådgivning, utan alla som bor i Danderyd och som har behov av stöd kan boka ett möte med en familjerådgivare.

Familjerådgivarna har sträng sekretess och för inga journaler. Ni har möjlighet att vara anonyma.
Samtalstiden är 90 minuter. Ni erbjuds upp till fem samtal. Antalet samtal är fem, men kan utökas om det finns särskilda skäl.

Boka tid
familjeterapi
familjeterapi